PDA

View Full Version : 2 X 225 45 17 Fusion Hri tires


3x Beemer
04-05-2012, 08:08 PM
never ended up using them.
about 65-70 percent tread left..look like a decent tire to get you through the next 2 summers..
80 bucks
http://ontario.kijiji.ca/c-ViewAd?AdId=369157087&MessageId=MSG.VIEW_AD.AD_ACTIVATEDMXAdIdMZ36915708 7MXGuidMZ13684f8e-8090-a20b-2675-5fbefffff46b&mpname=List-Ad&mpname=Conf-Ad-Motors&mpname=ConfAd-Motors&mpname=Conf-Ad-Total&mpuid=1700272%3B320%3B369157087%3B15993558%3B%3B&secev=AQAAATZ%2FzPQAAM0AAAABACIxMzY4NGY4ZWIyNi5hMj BiMjZkLjE4YTkxLmZmZmZlY2I4AAAAAQAAAAAWAOPfAQAAAAIA AAAABMS0AGKDAtN8cQVGLQAwjhkIlJceHmKO&wmid=369157087

3x Beemer
04-15-2012, 12:21 PM
http://hamilton.kijiji.ca/c-ViewAd?AdId=371644981&MessageId=MSG.VIEW_AD.AD_ACTIVATEDMXAdIdMZ37164498 1MXGuidMZ136b6ce5-02e0-a20b-26f0-67d7ffff5ce9&mpname=List-Ad&mpname=Conf-Ad-Motors&mpname=ConfAd-Motors&mpname=Conf-Ad-Total&mpuid=80014%3B320%3B371644981%3B15993558%3B%3B&secev=AQAAATa137oAAM0AAAABACIxMzZiNmNlNTJlMC5hMjBi MjY1LjI2YjkwLmZmZmVjMWFiAAAAAQAAAAAWJto1AQAAAAIAAA AABHhowIIbo7IZXk%2Fx3CwN3FCGPL23mbB7&wmid=371644981